Inversió per a la transformació i comercialització dels aliments

Per al projecte d’inversió MODERNITZACIÓ I AMPLIACIÓ D'INDÚSTRIA D'ELABORACIÓ DE PINSOS PER ANIMALS DE COMPANYIA ha estat concedida una subvenció de 338.352,04 €, a l’empara de Ordre ARP/324/2015, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Aquest ajut està cofinançat 43% a càrrec del FEADER i 57% a càrrec del DARP. El projecte d’inversió ha complert satisfactòriament l’objectiu de millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors de transformació dels productes agrícoles, establert a l’operació 04.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020.